Dokumentacja os.-płacowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W związku z ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074) Archiwum Państwowe w Radomiu rozszerzyło swoją działalność usług archiwalnych o przechowywanie, kopiowanie i konserwację dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w tym dokumentacji osobowo-płacowej.
Pracownikiem odpowiedzialnym za sprawy dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w Archiwum Państwowym w Radomiu jest Agnieszka Żyro (e-mail: azyro@radom.ap.gov.pl)

W celu uzyskania informacji o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych zakładów pracy można zwracać się telefonicznie pod numerem telefonu 48 377 90 59, osobiście lub korespondencyjnie na poniżej podane adresy.

Podania w sprawie dokumentacji osobowo-płacowej, które można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Archiwum (zobacz poniżej Pliki do pobrania – Formularz podania w sprawie dokumentacji osobowo-płacowej) prosimy kierować na adres:
1). Archiwum Państwowe w Radomiu
ul. Wernera 7
26-600 Radom

2). e-mail: kancelaria@radom.ap.gov.pl lub azyro@radom.ap.gov.pl

Podanie można także wypełnić na miejscu w siedzibie Archiwum w Punkcie Informacji.

 

Za sporządzenie odpisu lub kopii przechowywanej w Archiwum Państwowym dokumentacji osobowo-płacowej pobiera się następujące opłaty:

  1. Za sporządzenie kopii świadectwa pracy -17 zł
  2. Za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - 4 zł
  3. Za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac - 4 zł
  4. Za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę - 35 zł
  5. Za odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę - 8 zl
  6. Za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) - 4 zł
  7. Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł.

Pragnąc ułatwić osobom poszukiwania akt dla celów emerytalno-rentowych Archiwum prowadzi wykaz podmiotów przechowujących dokumentację osobową i płacową na obszarze swojego działania oraz wykaz pracodawców, których dokumentację osobową i płacową przejął z obszaru działania Archiwum, dany podmiot przechowujący taką dokumentację.
Archiwum Państwowe w Radomiu uprzejmie informuje, że informacji o miejscu przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw udziela także:

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej
ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Milanówek

Infolinia o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników: tel. (22) 635 68 22

 

Wyszukiwarki:

Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.
Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-14
Data publikacji:2015-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Konrad Kurys
Liczba odwiedzin:21646