Archiwum Rodzin Radomskich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Witamy w Wirtualnym Archiwum Rodzin Radomskich!

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw niesłabnącemu zainteresowaniu genealogią, Archiwum Państwowe w Radomiu postanowiło stworzyć mieszkańcom Radomia i regionu radomskiego możliwość prezentacji najciekawszych eksponatów z domowych archiwów w internecie. Jeżeli ktoś z Państwa posiada interesujące fotografie, dokumenty bądź inne materiały mogące być opublikowane w formie skanu na naszej stronie i zechce zaprezentować je wraz z krótką informacją o rodzinie - zapraszamy!

W sprawie prezentacji rodziny prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: (48) 377 90 60, przesłanie korespondencji na adres e-mail imazur@radom.ap.gov.pl lub na adres: Archiwum Państwowe w Radomiu,
ul. Wernera 7, 26-600 Radom.

Przyjęliśmy zasadę, że publikować będziemy materiały sprzed 1950 roku.

Na stronie prezentowane będą również najciekawsze eksponaty z kolekcji rodzinnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Radomiu. 

 

 

 

Artykuły

Przejdź do - Rodzina Kołodziejskich

Rodzina Kołodziejskich

14 września 2015

Dokumenty nadań odznaczeń pochodzą z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, a zdjęcia ze zbiorów prywatnych Jacka Kołodziejskiego.

Założycielem tej gałęzi rodziny Kołodziejskich w Radomiu był Michał Franciszek Kołodziejski urodzony 10 września 1859 roku w Jabłonnej, syn Andrzeja (ur.1831) i Teofili z Zwierzchowskich (ur. 1833). Michał osiedlił się w Radomiu w latach osiemdziesiątych XIX wieku, gdzie założył zakład zduński i skład materiałów zduńskich (w podwórzu przechodnim budynków narożnych przy obecnej ulicy Wałowej i Żeromskiego). W roku 1887 zawarł związek małżeński z Alojzą z Szenuarów/Schenuar (1867-1967), skoligaconą z austriacką rodziną von Badenów. Przybyli oni z Austrii w celu budowy młynów na terenach województwa sandomierskiego i prowadzili liczne "interesa".

Czytaj więcej o: Rodzina Kołodziejskich
Przejdź do - Rodzina Nowakowskich

Rodzina Nowakowskich

8 lutego 2018

Korzenie radomskie z tej gałęzi rodziny rozpoczyna  Teodor Nowakowski (*1841+1905) ur. w Olkuszu, który na początku lat 60-ch  XIX  wieku  rozpoczyna pracę  w  dziale kasy skarbowej guberni radomskiej. Jest synem Stanisława (*1804+1863) / Rządcy dóbr w Kikowie w latach 50-tych XIX w, wcześniej  Assesor w urzędzie  miasta Olkusza /  i  Angeli  z Wallnerów(*1811+1871)  oraz  wnukiem Antoniego ur.ok.1775 r. i  Katarzyny z  Kwiatkowskich  zamieszkałych  w Brzostku /folwark ziemski/.

Czytaj więcej o: Rodzina Nowakowskich
Przejdź do - Rodzina Stępnikowskich

Rodzina Stępnikowskich

14 września 2015

Ród Stępnikowskich pochodzi z Jedlni (Kościelnej), gdzie przodkowie moi zamieszkiwali w końcu XVIII w. Mój najstarszy przodek – ur. ok. 1730 r. honestor Kazimierz (wdowiec, druga żona Łucja Grzywacz) przebywał także w m. Trupień. Żył aż 90 lat. Jeśli chodzi o nasze pochodzenie społeczne, to jedyną wskazówką jest właśnie owo łacińskie określenie „honestor”, które oznacza osobę poważaną, szlachetną i uczciwą. Kazimierz i Łucja mieli dwójkę (co najmniej) dzieci – Agnieszkę i Jana, z którymi prawdopodobnie przenieśli się do Rayca Xiężego. W Rajcu Duchownym młynarz Jan pojął za żonę 19-letnią pannę Katarzynę Wydrzankę. Mieli trójkę dzieci: Agnieszkę, Józefatę Barbarę oraz Antoniego. Warto wspomnieć, że na chrzcie Antoniego świadkiem był jego dziadek – 90. letni Kazimierz. Syn Jana – Antoni również został młynarzem. Był dwukrotnie żonaty. Z małżeństwa z drugą żoną Józefą z Grzejszczaków pochodzi mój pradziadek Kajetan, który pod koniec XIX w. przenosi się do Radomia.

 

Czytaj więcej o: Rodzina Stępnikowskich
Przejdź do - Rodzina Zdziechowskich i Matysiaków

Rodzina Zdziechowskich i Matysiaków

14 września 2015

Przedstawione tutaj informacje są wynikiem kwerendy genealogicznej przeprowadzonej przez p. Robert Matysiaka, również w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu. Dotyczą widocznych na fotografiach przedstawicieli dwóch rodzin: Zdziechowskich i Matysiaków.

 Znanym protoplastą rodziny Zdziechowskich jest Wojciech, urodzony w 1812 roku w Janiszewie. Więcej wiadomo jest na temat jego potomka Józefa. W 1911 roku ożenił się on z Marianną Krajewską. Zamieszkali na Kapturze, na ul. Dobrej, gdzie Józef prowadził do wojny zakład szewski. W 1932 roku Józef i Marianna Zdziechowscy zamieszkali na Żakowicach, gdzie do dzisiaj mieszka ich córka Jadwiga. To za sprawą jej małżeństwa z Tadeuszem, rodzina Zdziechowskich związała się z rodziną Matysiaków. Zbadana historia tej ostatniej sięga 1752 roku i miejscowości Bobrek, parafia Stromiec. Stamtąd jej członkowie, poprzez Dąbrówkę Warszawską i Grabinę w gm. Kowala przywędrowali do Radomia.  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-14
Data publikacji:2015-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Konrad Kurys
Liczba odwiedzin:43103